Gezinsbegeleiding

In elk gezin is er een unieke dynamiek aanwezig. Maar vaak komen de onderlinge relaties om de meest uiteenlopende redenen onder druk te staan. Kinderen puberen, er komt een baby bij, ouders gaan uit elkaar of er wordt een nieuw samengesteld gezin gevormd. Dit kan de nodige bezorgdheden en vragen met zich meebrengen. Met gezinsbegeleiding helpen we jou en de leden van jouw gezin om weer een passende dynamiek te vinden.

In Groepspraktijk De wondersprong vertrekken we vanuit jouw hulpvraag in het hier en nu. Hulp – en opvoedingsvragen worden steeds bekeken met een brede kijk die vertrekt vanuit de visie van het onvoorwaardelijk ouderschap. Hierbij gaan we ervan uit dat jij als ouder je kind het best kent en expert bent als het op jouw zoon of dochter aankomt. We zoeken samen naar antwoorden, die afgestemd zijn op de waarden en behoeften van ouder en kind. Indien aangewezen, kunnen we jou na een oriënterende fase of in de loop van een begeleiding doorverwijzen naar een andere hulpverlener, zowel binnen – als buitenshuis. Dit gebeurt steeds in overleg.

Het aanbod van gezinsbegeleiding kan bestaan uit:

  • opvoedingsadviezen
  • ouderbegeleidingsgesprekken
  • psycho-educatie
  • gezinsbegeleiding aan huis
  • gezinsgesprekken
  • ouder – kind begeleiding
  • oudergroepen

Naast gezinsbegeleiding, organiseren we met regelmaat themagerichte workshops. De data van de workshops en infosessies worden steeds op onze website gepubliceerd.