Kinderen & jongeren

“Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf.”

In je jonge leven wordt de basis gelegd voor het leren omgaan met jezelf en anderen. Kinderen en jongeren kunnen door diverse omstandigheden uitgedaagd worden in het leren omgaan met moeilijkere emoties. Wanneer een kind of jongere zich niet goed in zijn vel voelt, kan dit op allerlei manieren worden geuit: via kwaadheid, verdriet, driftbuien, angsten, slaapproblemen, zich afsluiten van vrienden en familie, … Ook ontwikkelingsproblemen kunnen ervoor zorgen dat kinderen zich niet goed voelen of dat het gezinsleven verstoord geraakt. Een therapeut kan helpen in het aanpakken van de problemen die als kind of jongere op je pad komen.

Bij kinderen en jongeren wordt er gewerkt met verschillende therapievormen. Omdat elk kind uniek is, zal de therapievorm ook aangepast worden aan wat het best aansluit bij het kind.

 Op deze manier kunnen kinderen en jongeren hun diepere gevoelens en gedachten weergeven.

  • Individueel gesprek en eventueel bijhorende observatie momenten.
  • Via diverse spelvormen
  • Creatieve werkvormen: tekenen, knutselen, werken met klei, muziek, schilderen, …
  • Werken met duplo poppen

Zelfvertrouwen en zelfbeeld

Jij en jezelf

Identiteitsvorming

Mijn lichaam

Puberteit

Seksualiteit

Mijn gezin

Mijn familie en ik

Ruzie in mijn gezin

Nieuw samengesteld gezin

Niet goed in mijn vel

Spanning, stress en angst

Negatieve gedachten

Ik ben in de war

Gevoelens en emotieregulatie

Blij, bang, boos, verdrietig

Jaloers

Driftbuien

Hoogsensitiviteit

De anderen en ik

Wie ben ik?

Sociale media

Sociale vaardigheden

Weerbaarheid

Pesten

Liefde en vrienden

Gedragsmoeilijkheden

Focus op krachten en talenten

Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Balans tussen structuur en vrijheid

Mijn school / studies

Moeilijkheden op school

Keuzestress

Faalangst

Geen zin

Mijn resultaten

Huiswerk

Ontwikkelingsmoeilijkheden

Ontwikkelingsfasen

Hechting

Scheiden, verlies en rouw

Mijn ouders gaan / zijn uit elkaar

Verlies van een dierbare

Verhuizen

Co-ouderschap

Rouwproces