Relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dat is normaal. In elke relatie komen al spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken.

Relatietherapie kan individueel en / of samen met je partner. Het concrete verloop van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag, noden en verwachtingen van de personen die op gesprek komen.

Hoe werkt relatietherapie?

Relatietherapie hangt enerzijds af van de therapeut en anderzijds van het koppel zelf. De relatietherapeut reikt geen pasklare oplossingen aan en verwacht dat jij en je partner actief meewerken aan de oplossing van het probleem.  

De therapie zelf bestaat uit gesprekken op regelmatige basis. Gesprekken duren meestal ongeveer een uur tot anderhalf uur. Eerst wordt de klacht besproken zoals het door jullie ervaren wordt.  

De therapeut zal ook vragen naar jullie achtergrond om meer te weten te komen hoe jullie functioneren als koppel. Dan wordt het probleem breder in kaart gebracht.  

Tijdens de gesprekken moedigt de therapeut jullie aan om met elkaars gevoelens en emoties bezig te zijn.  

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen. Ook onuitgesproken gevoelens zoals gekwetst zijn, gemis, kwaadheid of verdriet. Deze gevoelens kan je in de veilige omgeving van de therapiekamer bespreken. 

  • We maken heel veel ruzie
  • Ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt in onze relatie
  • Het klikt niet meer zo goed op seksueel vlak
  • Mijn partner heeft me bedrogen
  • Mijn partner twijfelt aan zijn/haar geaardheid
  • Ik weet niet of ik hem/haar nog graag zie
  • Misschien is het beter dat we scheiden
  • Mijn partner heeft gevoelens voor iemand anders

Preventief naar een relatietherapeut gaan

Relatietherapie kan ook preventief werken. Door op tijd naar een therapeut te gaan kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt.

Je leert inzicht krijgen in hoe jullie communiceren met elkaar, hoe je onderhandelt en hoe je problemen oplost. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden. 

Begeleiding bij relatiebreuk

Bij zeer ernstige conflicten kan je samen met de therapeut bespreken of je de relatie al dan niet wil verder zetten. Zelfs dan kan relatietherapie nuttig blijven. De therapeut kan helpen om het uit elkaar gaan te ondersteunen.