Praktisch

Hoe gaan we te werk?

Wij dienen de deontologische code van het beroepsgeheim te volgen. Dit wil zeggen dat alles wat er gedurende een sessie verteld en genoteerd wordt, valt onder het beroepsgeheim. Als therapeut mogen we inhoudelijk geen mededelingen doen aan (professionele) derden zonder uw toestemming. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen.

Wij vinden het als praktijk belangrijk om een zorgzaam en stipt aanbod te kunnen bieden. Indien u een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kunt nakomen, vragen we om ons dit tijdig door te geven. Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan door ons te contacteren per telefoon of per mail. We vragen om uiterlijk 24u voor de geplande afspraak te verwittigen.

Tarieven

Intake40€
Individuele consultatie (<60 min)40€
Oudergesprek / gezinsgesprek / ouder-kind gesprek  (60min – 75min)40€
Huisbezoek50€
Observatie in de thuiscontext 40€ + km vergoeding 

Mogelijkheid tot terugbetaling?

Voor de prenatale als postnatale begeleiding bij Evelyne is er mogelijkheid tot terugbetaling, mits het voorleggen van een voorschrift van uw arts. Voor meer informatie, kunt u uw vragen richten aan Evelyne.

Praktijkadres

De praktijk is gelegen in de Koutermolenstraat 89 te 8610 Kortemark.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen over ons aanbod. Aanmelden doe je best telefonisch of via mail.